Setkání s lektory na prvních odborných seminářích pro CKP II.

První setkání proběhlo nad tématy z FYZIKY.

V průběhu badatelského semináře z fyziky se účastníci na připravených úlohách seznámili se základními funkcemi programu SPARKvue, naučili se připojit bezdrátová čidla měření a vyzkoušeli si jednoduchá měření. Nejdříve proběhlo měření, ve kterém si pomocí teploměru dokázali, jaký je tuk tepelný izolátor ve studené vodě. Další dvě měření byla připravena formou prezentace v programu SPARKvue, kde bylo účastníkům předvedeno, jak by mohla vypadat příprava na celou laboratorní úlohu, podle které by žáci samostatně naměřili hodnoty, ty poté zpracovali a odevzdali jako ucelený protokol. První úloha byla připravena na téma rovnoměrný pohyb. Zde účastníci měřili závislost dráhy a rychlosti v průběhu času. Z grafů odečítali hodnoty a zaznamenávali je do protokolu. Ve druhé úloze dokázali závislost délky ramene na působící síle na páce. Závislost ověřili nejdříve experimentem, který následně ověřili měřením pomocí PASCO siloměru.

V přílohách najdete prezentaci s naměřenými hodnoty z badatelských hodin.

Své vlastní hodnoty si můžete naměřit na workshopech z fyziky v centrech. A kam můžete zajet – to je jen na Vás. Vybírat můžete v kalendáři připravovaných akcí anebo si rovnou zavolat na jedno z center – zeptat se na termín, kontakt najdete zde.