Podmínky ochrany osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů prostřednictvím cookies

 

 1. Správce osobních údajů, Institut pro regionální spolupráci, o.p.s., Starobrněnská 690/20, 602 00 Brno, IČ: 26657341, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl O, vložka 712 (dále jen „Správce“), jakožto provozovatel této webové stránky, užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem fungování webových stránek, měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách.

 

 1. Sběr cookies za účelem uvedeným v odst. 1 lze považovat za zpracování osobních údajů (dále jen „OÚ“). Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu – oprávněného zájmu Správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“).

 

 1. Na svých webových stránkách budeme zpracovávat níže uvedené soubory cookies s uvedenými účely a dobou zpracování:
Typ Název Účel Maximální doba zpracování
Cookies třetích stran Google Analytics Získání statistických informací pro běžnou analýzu provozu na webu a jeho zlepšování 26 měsíců nebo dle nastavení, resp. způsobu využití internetového prohlížeče

 

 1. Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu jsou posuzovány v podobě hromadného celku a tím pádem v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.

 

 1. Osobní údaje mohou být zpracovávány automatizovaně i manuálně.

 

 1. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 

 

 • Osobní údaje mohou případně zpracovávat i další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.

 

 1. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
 • požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává,
 • vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně omezit zpracování,
 • požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů – Správce výmaz provede, pokud výmaz není v rozporu s platnými právními předpisy a oprávněnými zájmy Správce,
 • vznést námitku proti zpracování,
 • na přenositelnost nebo právo na kopii osobních údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce, na Úřad pro ochranu osobních údajů nebo na příslušný soud.