Odborné setkání s lektorem Biologie a enviromentalistiky II.

V průběhu druhého odborného setkání se účastníci věnovali především dvěma tématům:

1) fyziologii člověka

2) ekologii životního prostředí.

Dílčími cíli setkání byly následující:

    • procvičit základy práce s technikou PASCO, tj. propojení celé sestavy, včetně diskuze možných příčin nefunkční techniky a tipy pro její efektivní a úspěšné využití ve výuce, dále práce s konkrétními senzory a jejich příslušenstvím pro potřebu konkrétních experimentů,
    • seznámit s metodikou práce při využití technologie ve výuce, a to jak při demonstrační nebo-li frontální výuce, oproti práci v malých skupinách, včetně stanovení rolí žáků v rámci skupiny,
    • srovnání realizace experimentu bez a se zapojením technologií a diskuse, jaké výhody (či nevýhody) technologie do výuky přírodních věd přináší.

 

Přesněji řečeno:

Co se děje s tepovou frekvencí při fyzické, nebo psychické zátěži? Je také ovlivněna teplota? A jak na fyzickou zátěž reagují naše plíce? Je rozdíl, jak reaguje tělo muže a ženy?

To je několik z mnoha otázek, na které s pomocí PASCO senzorů chtěli najít odpovědi. Pracovali s těmito senzory – rychle reagující teplotní čidlo, který je součástí SPARKlink Air, senzor tepu – PS-2186, spirometr – PS-2152.

Jaké je dnes počasí? Co, kromě teploty, můžeme při meteorologickém měření sledovat? A jakou kvalitu má voda, když prší? Co má vliv na kvalitu vody v potocích, řekách či rybnících?

To byli jejich EKO otázky, kterým se věnovali v druhé části setkání, kdy si zkusili simulovat vznik kyselých dešťů. Vše s pomocí senzorů pro měření počasí (PS-2174), pH (bezdrátový PS-3204 nebo součást chemického senzoru PS-2172), teploty.