Odborné setkání s lektorem: Chemie II.

Chemikáři se sešli nad pokusy s odborným garantem RNDr. Petrem Šmejkalem, Ph.D. v Praze i v Brně. Témata setkání byla:

  1. Vysvětlení chemické podstaty různých přírodních dějů (měření pH, teploty)
  2. Sledování průběhů chemických reakcí (měření teploty, tlaku, pH)
  3. Zákonitosti termodynamiky (sledování teploty a tlaku v zákonu BoyleověMariottově, teploměr, tlakoměr, sledování teploty a tlaku v Gay-Lussacově, teploměr, tlakoměr)

V rámci setkání se účastníci podívali na složení většiny roztoků a odhalili, že v roztocích se nenacházejí atomy, ale ionty a pověděli si, jaké to má důsledky pro náš život. Pak se podívali na výparné teplo vybraných látek a jeho využití v praxi a nakonec se řešili faktory ovlivňující průběh chemické reakce a jak lze tento průběh kvantifikovat.

Stihli proniknout do „tajů“ ovládání softwaru školního měřicího systému a vyzkoušeli si kalibraci pH čidla, funkci vytvoření vlastního výukového materiálu s měřicími prvky.