Kde se inspirovat a hledat radu I. ?

Nový web Studiumchemie.cz

Po několika letech došlo k modernizaci již zastarávajícího webového rozhraní tohoto portálu a věříme, že se vám jeho nová podoba bude líbit. Pokud jste tuto adresu byli zvyklí navštěvovat v minulosti, nemusíte mít obavy, Váš účet je na nové stránce zachován a stejně tak i dříve zveřejněné materiály. Samozřejmě, další materiály budou přibývat.

Databáze bude obsahovat zejména odkazy na úlohy na různých webech a jakousi metodickou podporu tak, aby úlohy bylo možné snadno vybrat k tématu, které chce učitel učit (tedy odkaz na experiment, ale také jak dlouho trvá, jaká je např. jeho reprodukovatelnost, jak dlouho trvá příprava experimentu, jak snadné je provedení, jakou znalost softwaru je třeba mít atd.) a snadno úlohu implementovat ve výuce.