1. setkání nových Center kolegiální podpory II.

S druhým rokem projektu se do realizace zapojují další Centra, kterých je opět 14 a jsou posázeny napříč 14 kraji České republiky.

V každém kraji jsou nyní aktivní 2 Centra kolegiální podpory věnující se přírodovědným předmětům. Nová Centra jsme zasvětili do harmonogramu projektu, do struktury a fungování projektu.  V rámci seznámení s realizačním týmem došlo k seznámení i s vedoucími z Center, které již rok fungují a proběhly první odborné semináře s lektory z předmětů fyzika, chemie i biologie.

Tímto započala jejich edukační činnost v roli Center kolegiální podpory a my jim přejeme hodně úspěchů.